FORFORM s.r.o.
Martinčekova 18
821 09 Bratislava

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I
oddiel Sro, vložka č. 65320/B

tel / + 421 903 424 623
e-mail / info@forform.sk
web / www.forform.sk

IČO / 45 574 685
DIČ / 2023046751
IČ DPH / SK2023046751

Timravina